Thông tin văn bản số: 689/QĐ-TTg
Số ký hiệu 689/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020
Ngày ban hành 30/11/2016
Loại văn bản Thương Mại Điện Tử
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung
Tệp đính kèm filehttp://thongketmdt.dvctt.gov.vn/Public/2016/11/30/10/qd-689.pdf