STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 645/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 Thủ tướng Chính phủ 15/05/2020 Tải về
2 43/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Chương trình thống kê quốc gia Thủ tướng Chính phủ 17/10/2016 Tải về
3 89/2015/QH13 Luật Thống kê Quốc hội 01/07/2016 Tải về
4 52/2013/NĐ-CP Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử Chính Phủ 16/05/2013 Tải về