Thông tin văn bản số: 645/QĐ-TTg
Số ký hiệu 645/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 15/05/2020
Loại văn bản Thương Mại Điện Tử
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Nội dung
Tệp đính kèm filehttp://thongketmdt.dvctt.gov.vn/Public/2019/QD_645_TMDT.pdf