Thông tin văn bản số: 33/2022/TT-BCT
Số ký hiệu 33/2022/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
Ngày ban hành 20/12/2022
Loại văn bản Thương Mại Điện Tử
Đơn vị ban hành/ Người ký
Nội dung
Tệp đính kèm filehttp://thongketmdt.dvctt.gov.vn/Public/2023/332022TTBCT.zip