Thông tin văn bản số: 52/2013/NĐ-CP
Số ký hiệu 52/2013/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử
Ngày ban hành 30/11/2016
Loại văn bản Thương Mại Điện Tử
Đơn vị ban hành/ Người ký Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung
Tệp đính kèm filehttp://thongketmdt.dvctt.gov.vn/Public/2016/11/30/10/601a4079-3841-4037-a8a7-7dea451df403-2.pdf