Thông tin văn bản số: 43/2016/QĐ-TTg
Số ký hiệu 43/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định về việc ban hành Chương trình thống kê quốc gia
Ngày ban hành 17/10/2016
Loại văn bản Thương Mại Điện Tử
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung
Tệp đính kèm filehttp://thongketmdt.dvctt.gov.vn/Public/2019/QD_43_Thongke.pdf