Thông tin văn bản số: 832/QĐ-BCT
Số ký hiệu 832/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều tra thống kê quốc gia về thương mại điện tử năm 2023
Ngày ban hành 04/05/2023
Loại văn bản Thương mại điện tử
Đơn vị ban hành/ Người ký
Nội dung
Tệp đính kèm filehttp://thongketmdt.dvctt.gov.vn/Public/2023/05/04/09/2-qd-phe-duyet-nhiem-vu-tkqg-2023.docx